PROLOG

SVĚTLO PRO NÁROČNÉ A ZODPOVĚDNÉ INVESTORY, MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ. To je

Míka-Ateliér

Ateliér a všichni jeho členové stojí v hluboké úctě před dílem barokního architekta a stavitele mistra Jana Blažeje Santiniho Aichla, který je Pražským rodákem a svými v pravdě uměleckými stavbami  proslavil Českou barokní architekturu po celém světě. Byl žákem Jeana Babtisty Matheye a obdivoval díla italských stavitelů zejména pak dílo Franceska Borominiho.

Jan Blažej Santini Aichel je barokní umělec, který prokázal své mistrovství v používání denního světla k osvětlení interiérů a to nejenom sakrálních staveb. Ve vizích mistra bylo denní světlo dalším stavebním prvkem, který použil k dotvoření interiérů a zdůraznění jejich plasticity jakož i k vytvoření zrakového komfortu návštěvníků. Ti získali pocit, že je vnitřní prostor světlem naplněn. Mistr dále využil denního světla pro zvýraznění  soch symbolizující jejich víru. To považoval pro věřícího člověka za velmi důležité.

My si při své práci uvědomujeme důležitost zrakového vjemu a bereme si příklad z mistra Santiniho. Snažíme se aby světlo nebylo pouze nástrojem technického naplnění požadavku dobře vidět, ale aby světlo bylo i prostředkem k dosažení pocitu „krásna“.

Více zde ...