Eliminuje noční můru architekta a investora

Známe řešení:

Konzultant osvětlení měst a obcí:
Zkušenosti, profesionalita, porozumění
Smluvní služba pro veřejnou správu a nejenom pro ni.

Služba obsahuje:
-metodické řízení pracovníků obce při zpracování základních
dokumentů VO, nebo jejich zpracování:

Pasport VO
Základní plán VO
Plán obnovy VO
Standardy města

-odborný dozor nad zpracováním projektu
-účast na tvorbě zadávacích podmínek výběrového řízení
-účast na vyhodnocování výběrových řízení a dozor nad
přesným splněním požadavků legislativy a investora v
projektu
-dozor nad dodržením projektu při realizaci