Autor: Ben Skála – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12778817

EPILOG

V závěru skládáme poklonu nejen samotnému mistrovi, ale také lidem, kteří financovali jeho odvážné projekty. Jan Blažej Santini Aichel vyprojektoval za svůj krátký produktivní 23 letý život 80 významných staveb. Ve své době byl novátorským architektem a vizionářem. Propojil staré gotické stavby s novým stylem –  barokem. Byl obdivován i kritizován. Je však jisté, že jeho zadavatelé byli osvícení lidé, kteří umožnili jeho nadání vyniknout a investovali do staveb, které jsou dnes celým světem obdivované a dali vzniknou uznávanému Českému baroku.

 

I my bychom rádi stáli na jedné straně s osvícenými lidmi a pomáhali vzniknout stavbám, na které bychom mohli být dlouhodobě hrdí. Nemáme ambice vyrovnat se géniu mistra Santiniho, ale jsme jeho obdivovatelé a je naší dlouhodobou inspirací.

Foto autor: Ben Skála – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, Odkaz