Priority práce našeho ateliéru:

Priorita č.1: Stálá podpora vzdělávání klientů

Priorita č.2: Vytváření zrakového komfortu uživatelů osvětlení

Priorita č.3: Snižování energetické náročnosti a emisí CO2

Priorita č.4: Omezit zvyšování produkce odpadů navrhováním zařízení s dlouho životností vyrobených z recyklovatelných materiálů s možností modernizace v souladu s tempem vývoje.

Priorita č.5:  Snižování nákladů na údržbu instalovaných soustav

Priorita č.6: Technická podpora klientů při rozhodování o výběru řešení

Priorita č.7: Optimalizovaná řešení pro různé požadavky.

 

Teze, kterých se při naší práci se světlem držíme:

 

Světlo: pouze tam, kde je potřeba (bezpečnost, zraková pohoda)

Světlo: pouze tolik, kolik je potřeba (ČSN EN 13201 1-5)

 

Energie:  pouze tolik, kolik je nezbytně nutné

Energie:  pouze tehdy, kdy je potřeba

 

Svítidlo:  účinná přeměna elektrické energie na světlo

Svítidlo:  optimální zpracování světelného toku

Svítidlo:  snadná údržba a opravy ve výškách

Svítidlo:  možnost modernizace v souladu s budoucím vývojem.