Michaela

V roce 1991 byla jedna ze zakladatelek soukromé firmy reprezentující německé firmy BLV, SILL lighting a Spittler lichtechnik na českém trhu. Více než 14 let řídila administrativní část firmy a zodpovídala za komunikaci se zákazníky i dodavateli.

Michaela je připravena se úspěšně zhostit této úlohy i v našem ateliéru a být Vám plně k dispozici při organizačním řešení Vašich požadavků. Pokud bude nutná její přítomnost při osobních jednání v místě, ráda za Vámi zajede a probere vše co je nezbytné udělat pro úspěšné vyřešení vašeho zadání. V případě nutnosti zajistí přítomnost technika, který Váš problém zmapuje a navrhne postup řešení.

Email: michaela@mikaatelier.cz
Telefon: 602 311 298, 735 756 099